Informacja o Centrum Usług Społecznych w Skawinie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia ETR

Informacja o Centrum Usług Społecznych w Skawinie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia ETR

Centrum Usług Społecznych w Skawinie w skrócie CUS

Kto nami kieruje?
Centrum Usług Społecznych kieruje Dyrektor.
Dyrektorem Centrum Usług Społecznych w Skawinie jest Pani Joanna Rudek.

Gdzie się znajdujemy?
Centrum Usług Społecznych w Skawinie mieści się w kliku budynkach. Główny budynek Centrum Usług Społecznych znajduje się w Skawinie przy ul. Żwirki i Wigury 13.

W budynku głównym znajduje się punkt pierwszego kontaktu, który jest wyposażony w stanowiskową pętlę indukcyjną.

Opis budynków Centrum z informacjami o ułatwieniach dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się tutaj

Pozostałe budynki w których działa Centrum Usług Społecznych w Skawinie znajdują się przy ul. Rynek 24 oraz ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 17.

Godziny pracy Centrum Usług Społecznych w Skawinie:
• Poniedziałek 8.00 – 17.00,
• Wtorek 7.30 – 15.30,
• Środa 7.30 – 15.30,
• Czwartek 7.30 – 15.30,
• Piątek 7.30 – 14.30.

Czym się zajmujemy?
Centrum zajmuje się sprawami mieszkańców miasta i gminy w Skawinie np.:
• przyznawaniem świadczeń i dodatków oraz wypłatą zasiłków i stypendiów,
• wspieraniem osób i rodzin, w tym osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych, bezdomnych, uzależnionych,
• udzielaniem pomocy prawnej, psychologicznej,
• udzielaniem poradnictwa, konsultacji terapeutycznych dla osób zagrożonych uzależnieniem,
• wsparciem opiekunów osób niesamodzielnych,
• wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego,
• przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym realizacją procedury „Niebieskiej Karty”,
• sprawami przydziału mieszkań,
• wydawaniem kart: Dużej, Rodziny, Ogólnopolskiej Karty Seniora, Skawińskiej Karty Seniora,
• realizacją zadań przeciwdziałania uzależnieniom,
• profilaktyką i edukacją zdrowotną.

Jak załatwić sprawę?
• Przyjdź do nas osobiście lub wyślij list na adres:
Centrum Usług Społecznych w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 13
32-050 Skawina
• Zadzwoń na numer telefonu 12 276 21 37
• Wyślij fax na numer telefonu 12 276 21 37 wybierz numer wewnętrzny 35
• Możesz napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP. ePUAP to skrót nazwy: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Platforma ePUAP to taki specjalny rodzaj poczty elektronicznej.
Musisz mieć Internet i konto na platformie ePUAP. Aby wysłać pismo musisz wejść na stronę internetową platformy ePUAP Adres skrzynki Centrum Usług Społecznych w Skawinie na platformie ePUAP to /mgops-skawina/SkrytkaESP
• Wyślij maila na adres: mgops@skawina.net

stopka CUS
Skip to content