SR - Bieżące informacje

Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy

Informujemy, że od 01.08.2021 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się od 01.11.2021 r., a trwa do 31.10.2022 r.

Wnioski w formie papierowej przyjmowane są w siedzibie MGOPS w Skawinie,  w godzinach otwarcia Ośrodka.  Wnioski w formie elektronicznej można składać od 01.07.2021 r. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Profilu Zaufanego.

Świadczenia rodzinne

Wnioski o świadczenia rodzinne złożone do dnia 31.08.2021 r. (po pozytywnej weryfikacji), będą wypłacone do 30.11.2021 r., w przypadku wniosków składanych we wrześniu i październiku wypłata następować będzie do ostatniego grudnia 2021 r. W przypadku wniosków składanych od 01.11.2021 r. wypłata następować będzie do końca lutego 2022 r.

Wnioski o świadczenia rodzinne są dostępne poniżej.

Jednocześnie przypominamy o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – obniżenie wynagrodzenia z tyt. zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w związku z okolicznościami dot. COVID-19.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu: 12 276 21 37 w. 22, 23, 32.

Szczegółowe  informacje dotyczące prawa do wyżej wymienionych świadczeń dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/

Skip to content