Dodatek osłonowy w 2024 r.

Od stycznia do końca kwietnia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Centrum Usług Społecznych w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13:
Poniedziałek   8:00 – 17:00
Wtorek             7:30 – 15:30
Środa               7:30 – 15:30
Czwartek         7:30 – 15:30
Piątek              7:30 – 14:30

lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany – taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego jest rok 2022 r.
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane poniżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł. Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy w 2024 roku wynosi:
1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy (opalanie domu węglem) w 2024 roku wynosi:
1) 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
2) 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

ZAŁ. 1. WZÓR WNIOSKU O DODATEK OSŁONOWY
ZAŁ. 2. RODO DODATEK OSŁONOWY

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem telefonu:
Centrala: 12 276 21 37
Dział Świadczeń z zabezpieczenia społecznego wew. 23, 32.

Skip to content