Punkt Informacyjno - Konsultacyjno -Wspierający dla osób uwikłanych w przemoc, osób uzależnionych, członków rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym oraz uzależnień behawioralnych

Centrum Usług Społecznych w Skawinie prowadzi Punkt Informacyjno – Konsultacyjno -Wspierający dla osób uwikłanych w przemoc, osób uzależnionych, członków rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym oraz uzależnień behawioralnych.

Usługi Punktu przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Skawina.

W Punkcie Konsultacyjnym można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa dla osób uwikłanych w przemoc.

Dyżury:
środa:       17.30 – 19.30
czwartek: 17.30 – 19.30

Miejsce:
Centrum Usług Społecznych w Skawinie, 
ul. Popiełuszki 17 

Dyżur w formie telefonicznej:

tel. 500 378 955

środa, czwartek, piątek: (z wyłączeniem dni świątecznych) 16.30 – 17.30

Dyżur pełni:
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Koordynator – Anna Płonka.

Skip to content