Opieka wytchnieniowa – to czas dla Ciebie – Opiekuna osoby starszej lub chorej

Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie, czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Zaangażowanie w sprawowanie opieki często utrudnia podejmowanie innych zadań niezbędnych dla funkcjonowania rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego. Co więcej, kondycja zdrowotna osób sprawujących codzienną długotrwałą opiekę z czasem ulega pogorszeniu, co przekłada się na mniejszą skuteczność, a tym samym obniżenie komfortu życia osoby niepełnosprawnej oraz samego opiekuna.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Centrum Usług Społecznych w ramach realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oferuje usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub ośrodku wsparcia i w ramach pobytu całodobowego.
Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

– 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; oraz

– 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Więc jeżeli chcesz pójść do lekarza, załatwić codzienne sprawy lub po prostu odpocząć i potrzebujesz wsparcia zgłoś się do Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Popiełuszki 17. Nasza wykwalifikowana kadra dotrzyma towarzystwa osobie którą się opiekujesz, zadba o podanie leków, porozmawia i przygotuje posiłek.             
Usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego świadczona jest w miejscu zamieszkania i może być realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00. Opiekunka może przyjść na parę godzin  i  czasowo odciążyć członków rodziny lub opiekunów osoby niepełnosprawnej od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną.

Możesz również skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego. Pobyt osoby niepełnosprawnej w placówce całodobowej opieki ma na celu umożliwienie opiekunowi osoby niesamodzielnej zrealizowanie własnych potrzeb podczas tzw. „urlopu od opieki” na czas odpoczynku czy też okresowej niemożności sprawowania opieki.

Osoby zainteresowane usługami opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego informujemy, że od 27 kwietnia do 19 maja 2023r. przyjmujemy zgłoszenia do Programu. Ilość miejsc ograniczona. Osoby zakwalifikowane do skorzystania z opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego zostaną poinformowane telefonicznie.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w siedzibie CUS ul. Popiełuszki 17

1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (załącznik nr 7 do Programu)

2. karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny (załącznik nr 6 do Programu)

3. Wzór klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 dla Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (załącznik nr 11 do Programu);

4.  Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Każdy ma prawo do odpoczynku – usługa opieki wytchnieniwej może być szansą na odpoczynek, regenerację, zadbanie o własne zdrowie czy załatwienie niezbędnych spraw.

Nie rezygnuj z własnych pasji, spotkań towarzyskich lub rodzinnych, zadbaj o siebie i skorzystaj z udogodnień, jakie daje  opieka wytchnieniowa.

ZAPRASZAMY

Chcesz dowiedzieć się więcej o opiece wytchnieniowej?

Przeczytaj informacje o programie TUTAJ

lub

Skontaktuj się z nami, zadzwoń pod numer tel: 508 167 636

stopka CUS
Skip to content