Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej - 2023 rok

Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – 2023 rok

Gmina Skawina na podstawie Umowy zawartej ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim otrzymała dotację celową w wysokości 318 240 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.
Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust.2 wyżej cytowanej ustawy. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Wartość zadania

Planowany w 2023 roku koszt realizacji zadania w Gminie Skawina:
– wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 318 240,00 zł.
– środki własne gminy – 4 057 700 zł.
– całkowity koszt zadania – 4 375 940 zł.

stopka CUS
Skip to content