Alkoholizm

Alkoholizm – choroba polegająca na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Spożywanie zazwyczaj dużych ilości alkoholu przez alkoholika jest spowodowane przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym, i nie podlega jego woli, jednak jest możliwy do powstrzymania i utrzymania abstynencji. Objawem uzależnienia od alkoholu  jest  głównie koncentracja na spożywaniu tej używki i ciągła lub wciąż nawracająca potrzeba picia.

Uzależnienie od alkoholu nie bez powodu jest nazywane „chorobą zaprzeczeń”. Powszechne są sytuacje, gdy osoba chora i jej najbliżsi bardzo długo wypierają ze świadomości fakt utraty kontroli nad piciem. Ponieważ intensywne używanie alkoholu rzadko rozpoczyna się nagle, trudno uchwycić moment, gdy picie przestaje być bezpieczne. Stopniowo zaczynają się pojawiać nowe okazje i kolejne uzasadnienia dla spożywania alkoholu, picie przez kilka kolejnych dni („ciągi”) dla uniknięcia, a raczej odroczenia, objawów odstawiennych. Trudno wtedy o rzetelną samokrytykę i przyznanie się do utraty panowania nad przyjmowaniem tej używki i – co za tym idzie – życiem.

Niepokojącymi objawami jest picie w samotności w celu ukrycia się przed otoczeniem, poszukiwanie okazji do upijania się oraz picie większej ilości alkoholu niż to było w planie, reagowanie agresją na wszelkie uwagi dotyczące picia, a także spożywanie alkoholu mimo jego ewidentnej szkodliwości i przeciwwskazań zdrowotnych. Powód do niepokoju stanowią także prowadzenie pojazdów czy przychodzenie do pracy pod wpływem alkoholu.

Zasięgnięcie profesjonalnej porady nie musi być kosztowne.

Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Popiełuszki 17 zaprasza do skorzystania z oferty dla osób uzależnionych od alkoholu miedzy innymi psychologa, terapeuty uzależnień oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pomoc ta jest bezpłatna i przeznaczona dla mieszkańców Gminy Skawina.

Umów się już dziś telefon 12 276-34-10

Zapraszamy do kontaktu  oraz po bezpłatne ulotki, które dostępne są w Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Popiełuszki 17.

 

Interaktywna aplikacja na smartfona oraz platforma WWW E-POP

E-POP Jest interaktywną aplikacją na smartfona oraz platformą WWW pomagającą samodzielnie ograniczyć picie alkoholu. Aplikację można pobrać nieodpłatnie ze sklepu Google.

Mobilny program ograniczania picia może być pomocny w zmianie zachowań związanych z problemowym piciem alkoholu. Uczestnik samodzielnie pracuje nad ograniczaniem swojego picia korzystając przez 11 tygodni z różnych ćwiczeń interaktywnych.

Udział w programie jest anonimowy, dobrowolny i nieodpłatny, w każdej chwili można wycofać się z udziału w programie. Aplikacja oferuje trzy etapy:

Etap I

Polega na zapoznaniu się z podstawowymi informacjami dotyczącymi programu oraz problematyki nadużywania alkoholu.

Oprócz wypełnienia testu AUDIT, możesz zanalizować swoje picie na podstawie stworzonej na potrzeby programu przesiewowej Skali Problemowego Picia (SPP) opartej na klasyfikacji DSM-5. Otrzymasz wstępną informację zwrotną oraz propozycję udziału w programie poprzez zalogowanie się.

Etap II 

Pełna informacja zwrotna, dostaniesz m.in. zestawienie korzyści i strat wynikających z picia alkoholu, prezentację swojego picia  na tle ogólnej populacji, analizę czynników pomagających w dokonaniu zmiany.

Etap III ma  charakter terapeutyczny.

Przez 11 tygodni możesz monitorować swoje picie poprzez codzienne wypełnianie arkusza samoobserwacji i dzięki temu otrzymasz na bieżąco informację czy twój sposób picia mieści się w granicach o niskim ryzyku szkód zdrowotnych według WHO.

Pamiętaj, nigdy nie jest za późno, aby spróbować coś zmienić w swoim życiu. Program ograniczania picia może Ci pomóc. Zapraszamy!

Wszelkie niezbędne informacje możesz uzyskać na stornie internetowej:
https://e-pop.cm-uj.krakow.pl/

stopka CUS
Skip to content