16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć

Skawina po raz kolejny bierze udział w kampanii „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”, która będzie realizowana od 25 listopada do 10 grudnia. Termin nie jest przypadkowy – 25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w kampanię jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy.

Hasło tegorocznych 16 Dni przeciwko Przemocy ze względu na płeć brzmi:

„Inwestuj, aby zapobiegać przemocy wobec kobiet i dziewcząt”

 W przeciwdziałaniu przemocy niezbędne jest skoordynowane działanie wielu instytucji i specjalistów różnych dziedzin. Taka pomoc polega nie tylko na bezpośrednim wsparciu osób, które stają się jej ofiarami, ale obejmuje także działania profilaktyczne i prawne. Istotne jest także prowadzenie kampanii zwiększających świadomość i wrażliwość społeczną. Stąd po raz kolejny koordynowana przez Centrum Usług Społecznych w Skawinie i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Skawinie kampania odbywa się z udziałem Policji i Stowarzyszenia „Siemacha”. Wspólnie możemy udzielać szerszego i profesjonalnego wsparcia dla osób zagrożonych przemocą oraz jej doświadczających.

W ramach kampanii przedstawiciele Centrum Usług Społecznych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Komisariatu Policji, Stowarzyszenia „Siemacha”, będą m.in. pełnić dyżury dla wszystkich osób zagrożonych przemocą, doświadczających przemocy oraz świadków przemocy:

  • Od poniedziałku do piątku w godz.: od 16.30 do 19.30 w siedzibie Centrum Usług Społecznych, ul. Rynek 24,
  • W soboty i niedziele w godz.: od 16.30 do 19.30 telefonicznie pod nr. tel: 500 378 955.

W ramach Kampanii „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć” odbędą się warsztaty  psychoedukacyjno-rozwojowe w następujących terminach:

28 listopada, godz. 18.00 – 19.30  „Przemoc w domu jak jej przeciwdziałać”

30 listopada, godz. 18.00 – 19.30 „Asertywność – czyli jak wyznaczać i stawiać granice”

04 grudnia, godz. 18.00 – 19.30 „Przemoc w szkole jak ją rozpoznać”

06 grudnia, godz. 18.00 – 19.30 „Jestem pewna! Znam swoją wartość”

08 grudnia, godz. 18.00 – 19.30 „W poszukiwaniu szczęścia – gdzie je znaleźć”

Chcemy też  podkreślić, że nie tylko podczas trwania kampanii osoby doznające przemocy lub zagrożone przemocą, mają możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy ze strony Centrum. Mogą to zrobić w każdej chwili zgłaszając się do siedziby Centrum  lub Punktu Konsultacyjnego, bądź dzwoniąc na numery telefonu 500 378 955 lub 12 276 73 12

Podsumowanie kampanii w roku 2023 

Foto. str. gł. Shutterstock

Skip to content