9 września będziemy obchodzić Światowy dzień FAS i dzień Pierwszej Pomocy

9 września obchodzony jest ŚWIATOWY DZIEŃ FAS i DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI FASD, który ma uzmysławiać jak negatywne w skutkach jest picie alkoholu przez kobiety w ciąży. Z tej okazji w Skawinie będzie realizowana akcja informacyjno-profilaktyczne.

FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) to Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych, jakie mogą powstawać u dziecka, w wyniku spożywania alkoholu przez kobietę w ciąży. Deficyty powstałe w okresie płodowym mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny dziecka także w czasie dorastania i po osiągnięciu dorosłości.

W sobotę 9 września będziemy obchodzić Światowy dzień FAS na Rynku w Skawinie. Centrum Usług Społecznych przygotowało specjalną ulotkę na ten dzień. Będzie można wziąć udział w pogadankach dotyczących problemu FASD.

Dla uczestników spotkań udostępnione będą alkogogle i narkogogle.

Dodatkowo 9 września obchodzimy także ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony w drugą sobotę września – ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli.

Pierwszą pomocą nazywamy czynności podejmowane w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykonywane przez ludzi znajdujących się w miejscu zdarzenia (świadków). Udzielający pierwszej pomocy nie muszą mieć żadnych kwalifikacji, ukończonych szkoleń czy kursów. Każdy, kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ma obowiązek udzielenia pomocy. 

Pierwszej pomocy udzielamy z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków opatrunkowych. Czas udzielania pierwszej pomocy trwa od momentu zaobserwowania zagrożenia dla życia i zdrowia, do momentu przekazania poszkodowanego służbom ratowniczym. Kluczowym elementem związanym z udzielaniem pomocy jest wezwanie pomocy!

Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział  Myślenice przygotuje dla mieszkańców Gminy Skawina pokaz pierwszej pomocy przy użyciu fantomów. Będzie można podjeść i spróbować rko. Dodatkowo Ratownicy przygotują pogadanki na temat udzielania pierwszej pomocy.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Skawina na Rynek w Skawinie w dniu 9 września od godziny 10.00 do 12.00.

10.00-11.00 – pogadanka na temat FAS, FASD, wręczenie ulotek uczestnikom wydarzenia
10.30-11.00 – warsztaty profilaktyczne z użyciem alkogogli i narkogogli
11.00-12.00 – pogadanka na temat pierwszej pomocy, pokaz rko,

Będziemy na Was czekać z wiedzą na temat FAS,  pierwszej pomocy, ulotkami i dobrym uśmiechem.

stopka CUS
Skip to content