Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych za nami

Mając na celu podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz przestrzeganie prawa w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Skawina, w dniu 29 czerwca br. w Centrum Usług Społecznych w Skawinie odbyło się „Specjalistyczne szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – aspekty prawne kontroli”.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która we współpracy z Centrum Usług Społecznych w Skawinie zorganizowała spotkanie, odpowiedziało 12 przedstawicieli placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie naszej gminy. Gośćmi spotkania, byli również Pani Anna Droździewicz – Pala Kierownik Centrum Wspierania przedsiębiorczości UMiG w Skawinie oraz Pan Kazimierz Sasor Komendant Straży Miejskiej w Skawinie.

W trakcie szkolenia, omówiono zagadnienia dotyczące zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zwrócono uwagę na czynności związane z przygotowaniem się do kontroli, praw kontrolowanego oraz samego przebiegu kontroli.

Omówiono również kwestie związane z promowaniem takich postaw wśród właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców alkoholu, które pomagają w przestrzeganiu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwłaszcza w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz sankcji wynikających z naruszenia zasad sprzedaży napojów alkoholowych. Organizatorzy bardzo dziękują zainteresowanym przedsiębiorcom i sprzedawcom za obywatelską postawę, poświęcony czas i udział w szkoleniu. Po przeprowadzonych zajęciach uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział ·w szkoleniu.

Foto: CUS Skawina

stopka CUS
Skip to content