Zaproszenie na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Centrum Usług Społecznych w Skawinie serdecznie zapraszają Państwa przedsiębiorców oraz sprzedawców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych do udziału w „Specjalistycznym szkoleniu dla sprzedawców napojów alkoholowych – aspekty prawne kontroli”.

Szczegóły organizacyjne:
Termin: 29 czerwca 2023 r. w godz. 10.00 – 12.00.
Miejsce: Centrum Usług Społecznych w Skawinie ul. Ks. J. Popiełuszki 17 w Skawinie.

Harmonogram szkolenia:
– Zasady i warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – przegląd i interpretacja.
– Czynności przygotowujące do przeprowadzenia kontroli – o czym warto wiedzieć?
– Prawa kontrolowanego.
– Podstawa prawna kontroli KA.
– Przebieg kontroli krok po kroku.
– Weryfikacja wydruków z kas fiskalnych: obowiązek sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, raport fiskalny, interpretacja wydruków z kas fiskalnych, prawidłowe oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych – prawidłowa wycena wartości alkoholu, dokumenty kontrolowane w sytuacji braku raportu kasowego, przegląd techniczny kasy jako obowiązek przedsiębiorcy.
– Sankcje wynikające z naruszenia zasad sprzedaży napojów alkoholowych.
– Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
– Rozdanie certyfikatów ukończenia szkolenia.

Zgłoszenia:
Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie do dnia 23 czerwca 2023r. pod nr tel. 785 324 114 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
Uczestnicy szkolenia otrzymają: materiały szkoleniowe dla przedsiębiorców i sprzedawców, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Udział w Szkoleniu jest bezpłatny, koszty pokrywane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok.

stopka CUS
Skip to content