SR - Bieżące informacje

Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy

Informujemy, że od 1 lipca 2023 r. można składać drogą elektroniczną wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy trwający od 01.11.2023 r. do 31.10.2024 r. za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego:  https://empatia.mpips.gov.pl/ oraz profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia 2023 r. wnioski o świadczenia rodzinne będzie można składać również bezpośrednio (w formie papierowej) w Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13.

Świadczenia rodzinne za miesiąc listopad danego roku na podstawie wniosków na kolejny okres zasiłkowy złożonych do dnia 31 sierpnia danego roku (po pozytywnej weryfikacji), będą wypłacone do 30 listopada tego roku. W przypadku wniosków składanych we wrześniu i październiku danego roku wypłata następować będzie do ostatniego dnia grudnia tego roku. W przypadku wniosków składanych od 1 listopada danego roku wypłata następować będzie do końca lutego roku następnego.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu: 12 276 21 37 w. 23, 32.

Szczegółowe  informacje dotyczące prawa do wyżej wymienionych świadczeń dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/

Skip to content