Skawińska Karta Seniora

Program pn. „Skawińska Karta Seniora”

Gmina Skawina realizuje Program

„Skawińska Karta Seniora”

Od 01 stycznia 2018 r. w Gminie Skawina realizowany jest Program „Skawińska Karta Seniora”.

Adresatami Programu są osoby w wieku 60 lat i więcej zamieszkujące w Gminie Skawina.

Program ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej i poprawę jakości życia skawińskich seniorów poprzez stworzenie i rozwijanie systemu ulg i preferencji, umożliwiających większy dostęp do różnorodnych produktów i usług, dóbr kultury i rozrywki oraz ma zachęcić skawińskich seniorów do uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych.

Posiadanie Karty umożliwi osobom starszym korzystanie z szerokiego wachlarza usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji, nauki i zdrowia na preferencyjnych warunkach.
Zapewni to system stałych, okazjonalnych lub świątecznych zniżek oferowanych przez podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne Miasta, biorące udział w
Programie „Skawińska Karta Seniora”.

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 60 lat i więcej zamieszkujące w Gminie Skawina do składania wniosków o wydanie Skawińskiej Kart Seniora.

Skawińska Karta Seniora jest ważna od dnia wydania, do dnia końca realizacji Programu Skawińska Karta Seniora.

WNIOSEK o wydanie/wydanie duplikatu* „Skawińskiej Karty Seniora można pobrać:

• na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu

• w Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki i Wigury 13 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu

• ze strony internetowej CUS.

Wniosek powinien być złożony na dzienniku podawczym Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina.

Program „Skawińska Karta Seniora” to również szansa na promowanie firm.

Zostając Partnerem Programu podmioty gospodarcze oferują mniejszą marżę na usługi lub produkty zyskując w zamian większą liczbę klientów, rozpoznawalność i pozytywny wizerunek firmy oraz reklamę.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PODMIOTY GOSPODARCZE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE I ZOSTANIA PARTNEREM PROGRAMU

Jak zostać Partnerem Programu „Skawińska Karta Seniora”

Program ma charakter otwarty. Podmioty gospodarcze mogą zostać partnerami programu
na każdym etapie jego funkcjonowania.
Aby przystąpić do Programu podmioty należy zgłosić specjalnie przygotowaną lub dostosować już istniejącą ofertę dla seniorów. Oferta może dotyczyć zniżki na usługi/produkty, gratisowych wejść lub innych promocji.
Na podstawie zgłoszenia podpisane zostanie porozumienie z Gminą Skawina
w zakresie współpracy w ramach projektu „Skawińska Karta Seniora”. Partnerzy programu otrzymają specjalne naklejki promujące Program Skawińska Karta Seniora, które zamieszczą, jako informację o swoim udziale w Programie w miejscach świadczenia usług, przyjmowania opłat.

Informacje o firmach – Partnerach Programu – będą również zamieszczone i na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej oraz dostępne do wglądu dla seniorów na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz w Centrum Usług Społecznych w Skawinie.

Formularz zgłoszenia partnera programu Skawińska Karta Seniora można pobrać:

• na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu

• w Centrum Usług Społecznych w Skawinie przy ul. Żwirki i Wigury 13 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu

• ze strony internetowej CUS.


Lista Partnerów programu „Skawińska Karta Seniora” – TUTAJ

DOKUMENTY do pobrania:
Skip to content