Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Załącznik: program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Skawina

do Uchwały Nr XLIV/593/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2018 r.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY SKAWINA NA LATA 2018-2022

Skip to content