Programy realizowane przez CUS ze środków budżetu państwa

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – rok 2024

Posiłek w szkole i w domu – rok 2024

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023

Posiłek w szkole i w domu – rok 2023

Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – 2023 rok

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – 2022 rok

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022

Posiłek w szkole i w domu – rok 2022

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

Program Asystent Rodziny na rok 2021

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021


Posiłek w szkole i w domu – rok 2021


Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – 2021 rok


Program Wspieraj Seniora- 2020 rok


Posiłek w szkole i w domu – 2020 rok


Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – 2020 rok


Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – 2019 rok


Posiłek w szkole i w domu – 2019 rok


Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – 2018 rok


Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 2018 rok


Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – 2017 rok


Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 2017 rok


Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – 2016 rok


Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 2016 rok

Skip to content