Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Informujemy, że w grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 roku. FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ). Program, podobnie jak POPŻ, opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących. Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

W związku z powyższym wszystkie osoby samotnie gospodarujące i rodziny, których dochód miesięczny nie przekracza odpowiednio kwoty 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz kwoty 1590,00 zł dla osoby w rodzinie mogą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ.

W Gminie Skawina za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiada Centrum Usług Społecznych, ul. Żwirki i Wigury 13, poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Dystrybucja żywności prowadzona będzie przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, która to żywność nadal wydawana będzie w punkcie przy Jadłodajni im. Ks. Walentego Troski w Skawinie, ul. Kilińskiego 1a.

O terminie rozpoczęcia dystrybucji żywności poinformujemy zainteresowane osoby poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej CUS.

Berpośredni link do strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej do programu TUTAJ

Zał. 1. Klauzura informacyjna
Zał. 2. Objaśnienia dotyczące kryterium dochodowego

stopka CUS
Skip to content