Grupy wsparcia

Grupa Rodzinna Al-Anon „VITA ROSA”

Jeżeli picie bliskiej Ci osoby przeszkadza Tobie normalnie żyć
Jeżeli wydaje Ci się, że gdyby on (-a)przestał(-a) pić, to Twoje życie byłoby lepsze
Jeżeli często zadajesz sobie pytanie: Dlaczego on (-a) pije i szukasz winy także w sobie

Przyjdź do Grupy Rodzinnej Al-Anon „VITA ROSA”

Grupa Rodzinna Al-Anon „VITA ROSA” jest wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązać wspólnie problemy poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją.

Spotkania odbywają się w każdą środę od godz. 18:00 – 20.00 w Centrum Usług Społecznych przy ul. Popiełuszki 17 – w spotkaniach mogą uczestniczyć również osoby doświadczające różnych form przemocy, których życiem zawładnął lęk, chaos i poczucie bezradności i nie wiedzą jak poradzić sobie z przemocą jakiej doznają. (mityng otwarty w każdą pierwszą środę miesiąca).

Kontakt: vitarosa.skawina@gmail.com


Grupa Anonimowych Alkoholików „AQUA VITA”

Wspólnota Anonimowych Alkoholików „AQUA VITA”jest grupą  mężczyzn i kobiet,  którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Podstawowym celem wspólnoty jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Wspólnota Anonimowych Alkoholików powstała w 1935 roku w USA skąd rozrosła się  i dotarła do wielu krajów świata. W Polsce pierwsza Grupa AA powstała w 1974  roku w Poznaniu i nazywa się Eleusis . Do Skawiny Wspólnota AA dotarła w 1996 roku . Od tej daty,  czyli  dwadzieścia siedem  lat  działa w Skawinie Grupa AA „AQUA VITA” gdzie anonimowi alkoholicy ze Skawiny i nie tylko, spotykają regularnie raz w tygodniu na mityngach.

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 18:00 – 20:00 w budynku CUS przy ul. Szkolnej 1 w Skawinie.

Na mityngi odbywające się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca(mityng otwarty), może przyjść każdy, kto doświadcza problemów związanych z alkoholem i chciałby posłuchać jak działa wspólnota AA oraz dowiedzieć się jak działa program zdrowienia z alkoholizmu .

W pozostałe poniedziałki miesiąca na mityngach zamkniętych każdy człowiek mający problem z alkoholem może przekonać się, że z uzależnieniem można sobie radzić, niezależnie od tego czy jest się kobietą czy mężczyzną, czy jest się starym czy młodym człowiekiem.

Kontakt: aquavita@aakrakow.pl


Grupa Anonimowych Alkoholików „HALLER”

Spotkania Grupy Wspólnoty Anonimowych Alkoholików „Haller” odbywają się w sali Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Radziszowie, ul. Szkolna 7 w każdą środę w godz. 18.00 – 19.30, przy czym: 

– mitingi spikerskie – odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca

– mitingi otwarte – odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca – także dla osób nie będących alkoholikami, których bliscy nadużywają alkoholu, bądź chcą dowiedzieć się coś więcej o Wspólnocie.

Kontakt: grupahalleraa@protonmail.com


Stowarzyszenie Abstynenckie „ALAM”

Stowarzyszenie Abstynenckie „ALAM” jest grupą kobiet i mężczyzn, której podstawowym celem jest:

– trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu,

– promocja abstynencji jako stylu życia,

– działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i bezdomnością.

Kontakt: Jadwiga Kucharczyk tel.  518 556 080.  

stopka CUS
Skip to content