Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej - 2016 rok

Dofinansowanie zadania własnego gminy

Gmina Skawina na podstawie Umowy nr 136/OPS/2016 zawartej ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 wyżej cytowanej ustawy. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wartość zadania

Planowany w 2016 roku koszt realizacji zadania w Gminie Skawina:

– wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 184 474 zł.

– środki własne gminy – 1 895 025,03 zł.

– całkowity koszt zadania – 2 079 499,03 zł.

stopka CUS
Skip to content