Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:

  • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka,
    opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez nie pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu lub przy wystąpieniu o przysposobienie więcej niż jednego dziecka dodatek przysługuje na każde dziecko.

Dodatek wypłacany jest jednorazowo w wysokości 1000 pln.

Wniosek o dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
Dodatek przysługuje, jeśli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Odpowiednie zaświadczenia może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania pod opieką medyczną matki dziecka nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi, a także osób które przysposobiły dziecko

stopka CUS
Skip to content