Za nami program „ABC Nordic Walking, czyli kroki do zdrowia i budowania relacji społecznych”

W okresie od 10 do 28 czerwca 2024 roku Centrum Usług Społecznych w Skawinie zorganizowało wyjątkowy program „ABC Nordic Walking, czyli kroki do zdrowia i budowania relacji społecznych”. Celem tego przedsięwzięcia było nie tylko promowanie zdrowego stylu życia, ale także integracja społeczna mieszkańców gminy Skawina w wieku 60+, poprzez naukę i praktykę techniki Nordic Walking.

Projekt rozpoczął się 10 czerwca br. od spotkania wprowadzającego w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17. Uczestnicy zostali zapoznani
z podstawami Nordic Walking oraz szerokim wachlarzem korzyści zdrowotnych wynikających z regularnej aktywności fizycznej. Małgorzata Kopeć instruktorka Nordic Walking realizująca projekt, omówiła technikę chodu z kijami, zwracając uwagę na prawidłową postawę ciała, odpowiednie stawianie stóp oraz koordynację ruchów ramion i rąk. Omówiono także dobór odpowiednich kijków, co stanowi istotny element tej formy aktywności. Ponadto podkreśliła zasady treningu dla seniorów oraz najczęściej popełniane błędy w technice Nordic Walking, co miało na celu przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Nie zabrakło również przybliżenia historii tej aktywności, która cieszy się coraz większą popularnością na świecie.

Z kolei warsztaty treningowo-instruktażowe odbywały się w malowniczym Parku Miejskim w Skawinie, który stanowił idealne miejsce do aktywności na świeżym powietrzu. Każde spotkanie składało się z kilku kluczowych elementów:
1. Rozgrzewki: Ćwiczeń siłowych i technicznych – pod okiem instruktorki uczestnicy doskonalili technikę chodu z kijami, koncentrując się na prawidłowej postawie, pracy ramion, otwieraniu i zamykaniu dłoni oraz innych aspektach technicznych. Ćwiczenia te wspomagały rozwój kondycji fizycznej oraz umiejętności technicznych niezbędnych do efektywnego uprawiania Nordic Walking.
2. Ćwiczeń oddechowych i rozciągających: Każde zajęcia kończyły się relaksacyjnymi ćwiczeniami oddechowymi i rozciągającymi, które miały na celu relaksację mięśni i zapobieganie nadmiernemu napięciu po treningu.
3. Rozmowy i integracja: Niezapomnianym elementem każdego spotkania były serdeczne rozmowy z uczestnikami na różnorodne tematy, często skupiające się na zdrowiu, wsparciu dla seniorów oraz formach aktywności dostępnych w gminie Skawina. Te chwile były czasem nie tylko do wymiany doświadczeń, ale również do budowania osobistych więzi, które promują długotrwałe wsparcie i relacje poza samymi spotkaniami.

Ostatnie spotkanie miało wyjątkowo integracyjny charakter. Uczestnicy mieli okazję poznać dalsze elementy techniki oraz doskonalić zdobyte umiejętności oraz dzielić się wrażeniami z warsztatów. Wyjątkowym elementem był wspólny poczęstunek w postaci pysznego ciasta przygotowanego przez jedną z uczestniczek, Panią Jadwigę, której bardzo serdecznie dziękujemy za tą wspaniałą niespodziankę. To domowe wypieki, pełne smaku i ciepła, były pysznym zakończeniem projektu. Należy podkreślić że atmosfera spotkania była niezwykle serdeczna, sprzyjająca budowaniu silnych więzi między uczestnikami. spotkanie przy wspólnym „polowym stole” stało się okazją do nieformalnych rozmów, śmiechu oraz wzajemnego wsparcia. W trakcie spotkania część uczestników wymieniała się kontaktami i planowała przyszłe wspólne wycieczki, co dodatkowo umocniło atmosferę przyjaźni i wspólnoty, która wytworzyła w trakcie trwania projektu.

Na zakończenie programu, każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy certyfikat uczestnictwa w warsztatach oraz szczegółowe informacje dotyczące oferty Centrum Usług Społecznych
w Skawinie oraz gminnych aktywności dla osób w wieku senioralnym proponowanych przez lokalne instytucje czy NGO. Dodatkowo przedstawiono możliwość i zasady udziału w „Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie” oraz zachęcano do korzystania z „Kalendarium Usług Społecznych” realizowanych przez CUS oraz „Kalendarium Aktywności Gminnych” – narzędzi zamieszczonych na stronie internetowej CUS.

Projekt „ABC Nordic Walking (…)” przyniósł liczne korzyści zarówno fizyczne, jak i społeczne dla jego uczestników. Dzięki spotkaniom i profesjonalnemu prowadzeniu zajęć, seniorzy poprawili swoją kondycję fizyczną oraz poznali technikę Nordic Walking. Jednakże, równie ważne były korzyści społeczne – nawiązane nowe znajomości oraz poczucie wspólnoty, które rozwijały się podczas każdego spotkania. Szczególny nacisk położono na samodzielność i świadomość uczestników, aby po spotkaniach z instruktorem rozwijali poznane umiejętności, a zdobyta wiedza i umiejętności stanowiły solidną podstawę do dalszego samodzielnego uprawiania Nordic Walking.

Program „ABC Nordic Walking…” nie tylko spełnił swoje cele edukacyjne i rekreacyjne, ale także odegrał istotną rolę w budowaniu społeczności opartej na wspólnych zainteresowaniach i aktywnościach fizycznych. Uczestnicy nie tylko uczestniczyli w zajęciach, ale także angażowali się w wymianę doświadczeń oraz wspólne, samodzielne planowanie przyszłych działań i wspólnych spotkań poza ramami programu, co sprzyjało aktywizacji społecznej podkreślało integracyjny charakter projektu. Zachęcanie seniorów do inicjowania, planowania oraz uczestnictwa w różnych inicjatywach miało kluczowe znaczenie dla zacieśniania więzi społecznych, integracji środowiska seniorów oraz budowania poczucia wspólnoty. Tego typu działania mogą skutecznie przeciwdziałać samotności, poprawiać samopoczucie psychiczne oraz wzmacniać więzi międzyludzkie, co jest nieocenione dla ogólnego dobrostanu seniorów.

Zaproponowany mieszkańcom gminy Skawina projekt „ABC Nordic Walking” był nie tylko inicjatywą edukacyjną, ale przede wszystkim budującą społeczność lokalną. Dzięki zaangażowaniu uczestników oraz wsparciu instruktora, udało się osiągnąć założone cele i przyczynić się do poprawy jakości życia seniorów w gminie. Kontynuacja tego typu programów jest niezwykle istotna dla dalszego wspierania zdrowia fizycznego i psychicznego osób starszych oraz rozwijania społeczności opartych na aktywności fizycznej i wzajemnym wsparciu.
Wyrażamy nadzieję, że zajęcia będą miały długotrwały pozytywny wpływ na życie uczestników oraz społeczność lokalną. Zajęcia zrealizowano z dbałością o bezpieczeństwo i indywidualne potrzeby uczestników, tworząc przyjazną atmosferę sprzyjającą aktywności fizycznej i integracji społecznej.

Centrum Usług Społecznych w Skawinie dziękuje wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w projekcie. Zachęcamy do śledzenia naszych kolejnych inicjatyw i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej! A już dzisiaj zapraszamy na kolejną, jesienną odsłonę „ABC Nordic Walking (…)”.

Foto. CUS w Skawinie

stopka CUS
Skip to content