Relacja ze spotkania: II Małopolskie Forum Animatorek i Animatorów Społecznych

W dniu 17 maja br. w Willi Decjusza w Krakowie odbyło się II Małopolskie Forum Animatorek i Animatorów Społecznych, połączone z obchodami 10. urodzin programu Małopolska Lokalnie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie. Spotkanie zgromadziło licznych uczestników, w tym przedstawicielki Centrum Usług Społecznych w Skawinie: Annę Płonkę, organizatorkę społeczności lokalnej, oraz Małgorzatę Kopeć, głównego specjalistę ds. rozwoju usług społecznych.

Była to doskonała okazja do rozmów na temat nowych technik i metod animacji społecznych, wymiany doświadczeń z innymi pasjonatami i ekspertami z dziedziny, a także szukania inspiracji oraz wsparcia w rozwoju umiejętności i kompetencji animatorów. Uczestnicy dyskutowali również o ważnych kwestiach związanych z pracą z lokalnymi społecznościami oraz budowania relacji i sieci kontaktów z innymi animatorami społecznymi.

Pierwsza część spotkania obejmowała trzy inspirujące panele dyskusyjne, które skupiały się na różnych aspektach animacji społecznej, w tym animacji kultury oraz pracy z grupami doświadczającymi wykluczenia społecznego. Druga część była poświęcona oddolnym inicjatywom i wymianie doświadczeń związanych z animowaniem społeczności osiedli czy sołectw. Prezentacje prowadzone przez pasjonatów z województwa małopolskiego ukazywały, jak zaangażowanie w różne dziedziny buduje społeczności i mobilizuje je do działania.

W spotkaniu uczestniczyły również Lidia Kiałka, przedstawicielka Zarządu Osiedla Samborek, a jednocześnie prezes Stowarzyszenia Samborskie Przestrzenie, oraz Justyna Kruk, przewodnicząca Zarządu Osiedla Rzepnik ze Skawiny. Obecność reprezentantów CUS w Skawinie oraz CAK prowadzonych przez wymienione zarządy, umożliwiła zacieśnienie relacji i wymianę dotychczasowych doświadczeń.

Spotkanie w Willi Decjusza było wyjątkową okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między animatorami społecznymi z całego regionu. Uczestnicy mieli szansę poznać nowe techniki pracy z lokalnymi społecznościami, zdobyć inspirację do dalszej działalności oraz nawiązać cenne kontakty, które będą procentować w przyszłości. Dzięki temu wydarzeniu, animatorki i animatorzy społeczni mogli poszerzyć swoje horyzonty, co z pewnością przyczyni się do jeszcze bardziej efektywnej pracy na rzecz lokalnych społeczności w poszczególnych gminach i w Małopolsce.

Foto. CUS w Skawinie

stopka CUS
Skip to content