XXV bezalkoholowy "Bal Trzeźwości" za nami

W dniu 3 lutego 2024 roku,  Ośrodek Kulturalno-Rekreacyjny „Gubałówka” w Skawinie stał się areną dla wyjątkowego wydarzenia – XXV bezalkoholowego spotkania integracyjnego, znanej jako „Bal Trzeźwości”. To spotkanie zgromadziło Grupy Samopomocowe AA i Al.-ANON „Vita Rosa”, a także wielu przyjaciół, którzy pragnęli świętować trzeźwość i budować wspólnotę bez alkoholu.

„Bal Trzeźwości” poprzedził mityng otwarty, na którym członkowie obu wspólnot dzielili się swoimi doświadczeniami. Jest to inicjatywa, która nie tylko integruje rodziny, lecz także zwraca uwagę na problematykę uzależnień w rodzinach i konieczność wsparcia, jakie oferują grupy samopomocowe.

Była to to nie tylko okazja do świętowania trzeźwości, ale także do głębszych rozmów i współdzielenia swoich doświadczeń. Uczestnicy mieli możliwość spotkania się twarzą w twarz, słuchania inspirujących historii innych, oraz dzielenia się własnymi osiągnięciami i wyzwaniami. To wyjątkowe wydarzenie pozwoliło budować wsparcie i więzi w trzeźwym środowisku.

W spotkaniu i balu uczestniczyły osoby zaprzyjaźnione z gmin Małopolski, między innymi z Myślenic, Wieliczki czy Andrychowa, które również podzieliły się swoimi historiami.

Gośćmi honorowymi wydarzenia byli także specjaliści Pani Lucyna Świątek- psycholog kliniczna reprezentująca Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Krakowie, Pani Joanna Rudek- Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Skawinie, oraz Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pani Małgorzata Kopeć- przedstawicielka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skawinie, pracownik CUS  oraz  Małgorzata Garbień- pracownik CUS w Skawinie.

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Norberta Rzepisko, został przekazany symboliczny „kosz obfitości” z życzeniami powodzenia w życiu osobistym, zdrowia oraz wytrwałości w trwaniu w trzeźwości i pokonywaniu wszelkich trudności z nią związanych.

„Bal Trzeźwości” to jedynie część dłuższego procesu budowania wsparcia i trwałych relacji w trzeźwym środowisku. Uczestnicy mieli okazję nawiązać kontakty i przekonać się, że nie są sami w swojej drodze do trzeźwości. Poprzez takie inicjatywy społeczności lokalne mają możliwość wymiany wiedzy, wsparcia oraz doświadczeń, co sprzyja budowaniu więzi społecznych i solidarności. Skawińskie wspólnoty są nie tylko miejscem pomocy, ale także źródłem inspiracji i nadziei dla osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz ich rodzin.Grupy Samopomocowe AA i Al.-ANON „Vita Rosa” nadal oferują wsparcie i pomoc dla tych, którzy go potrzebują.

Dlatego też tak ważne jest kontynuowanie działań prozdrowotnych i profilaktycznych, które pomagają walczyć z uzależnieniem od alkoholu oraz wspierają osoby dotknięte tym problemem na drodze do powrotu do zdrowego życia.

Ta inicjatywa stanowiła ważny element Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024, propagując świadomość społeczną i wsparcie dla osób zmagających się z uzależnieniami.

stopka CUS
Skip to content