Kreatywne warsztaty Babci i Dziadka

W czwartkowe popołudnie, Centrum Usług Społecznych w Skawinie we współpracy z Placówką Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „SIEMACHA SPOT Skawina” zaprosiły członków organizacji pozarządowych zrzeszających Seniorów na wyjątkowe obchody Dnia Babci i Dziadka.

Podczas tego uroczystego spotkania, dzieci z Placówki przygotowały wzruszający występ artystyczny dedykowany seniorom, który stał się sercem tego wydarzenia. Ponadto, odbyły się kreatywne warsztaty z wykorzystaniem plasteliny, podczas których seniorzy wraz z dziećmi tworzyli piękne ramki na zdjęcia. Atmosferę spotkania wzbogaciły także rozmowy i wspólne chwile dzielone przy słodkim poczęstunku.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele różnych organizacji skupiających seniorów, m.in. Skawińska Rada Seniorów, Klub Seniora w Krzęcinie, Stowarzyszenie „Wolanie 60+”, Koła Polskiego Związku Niewidomych w Skawinie, oraz Skawińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora „Seniorek” w Skawinie. Obecność reprezentantów tych organizacji sprawiła, że obchody stały się także okazją do budowania silniejszych więzi społeczności lokalnej oraz wymiany doświadczeń i historii życia.

Skip to content