Spotkanie "Nordic Walking drogą do budowania relacji społecznych" za nami!

Dnia 18 listopada br., Centrum Usług Społecznych Skawinie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Skawinie zorganizowały niezapomniane wydarzenie pt. „Nordic Walking drogą do budowania relacji społecznych”. Celem imprezy było nie tylko promowanie Nordic Walking jako aktywnej formy rekreacji, lecz również podkreślenie roli tej dyscypliny w kształtowaniu i budowaniu relacji społecznych.

Wydarzenie zgromadziło blisko 80 entuzjastów tego sportu, gotowych uczestniczyć w spotkaniu z Aleksandrem Wilanowskim, jednym z pierwszych trenerów, pionierów Nordic Walking w Polsce, fizjoterapeuty, autora pierwszej w kraju pracy dyplomowej udawadniającej zdrowotne właściwości marszu z kijami, człowieka który z Nordic Walking zrobił sens życia.

Pierwsza część imprezy to dwugodzinne warsztaty praktyczne, które odbyły się na Skawińskich Błoniach w Parku Miejskim. Aleksander Wilanowski, ekspert w dziedzinie Nordic Walking, poprowadził uczestników przez tajniki tej aktywności. Pomimo jesiennej aury na zewnątrz, entuzjaści Nordic Walking, wśród których znaleźli się zarówno seniorzy, jak i osoby z różnym poziomem zaawansowania, wykazali się nie tylko determinacją, ale także dobrym humorem. Wśród uczestników spotkania liczną grupę stanowili m. innymi przedstawiciele Skawińskiego Stowarzyszenia Klubu Seniora „Seniorek” oraz nieformalnej grupy „WALKire Kijowa Wataha – Skawina i okolice” skupiającej od 3 lat pasjonatów techniki Nordic Walking w naszej gminie, co dowodziło zainteresowań różnych środowisk.  

Pod okiem doświadczonego trenera, uczestnicy mieli okazję nie tylko zapoznać się z podstawami Nordic Walking, ale także doskonalić swoją technikę. Ćwiczenia prowadzone na świeżym powietrzu sprawiły, że mimo niesprzyjających warunków pogodowych, atmosfera była pełna pozytywnej energii i entuzjazmu.

Druga część wydarzenia to spotkanie autorskie z Aleksandrem Wilanowskim – autorem książki pt. „Nordic Walking Razem”, które odbyło się Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie. W spotkaniu uczestniczyli Pani Joanna Węgrzyn Dyrektor Biblioteki, Pani Joanna Rudek Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Skawinie, przedstawiciele Centrum Usług Społecznych w Skawinie oraz entuzjaści Nordic Walking. Otwierająca spotkanie Pani Joanna Rudek Dyrektor CUS, podkreśliła rolę sportowych pasji, sprzyjających budowaniu relacji międzyludzkich i społecznych, a które stanowią wyjątkową i cenną wartość dodaną aktywności fizycznych. 

Moderatorką spotkania była Pani Anna Cała, prowadząca inspirujący dialog z Aleksandrem Wilanowskim, który był przewodnikiem po fascynującym świecie Nordic Walking. Rozmawiano o znaczeniu aktywności ruchowej w życiu człowieka, istocie regularnego ruchu, korzyści zdrowotnych z niej wynikających, a także na temat aspektów społecznych i emocjonalnych tej formy rekreacji, która odgrywa ogromną rolę w budowaniu więzi i relacji społecznych. Wspólna aktywność fizyczna sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości, integracji społeczności lokalnej, rozwoju osobistego oraz tworzeniu trwałych więzi. Nie zabrakło rozmów na temat motywacji, inspiracji, stylu życia, dbania o swoje dobre samopoczucie, kondycji fizycznej i psychicznej, dzięki którym można się dzielić uśmiechem i dobrą energią z innymi.

W trakcie spotkania odwoływano się do nowej książek trenera, którą uczestnicy spotkania mogli nabyć oraz uzyskać podpis i dedykację autora, co stanowiło doskonałe uzupełnienie inspirującej dyskusji. Nie zabrakło też pytań kierowanych przez uczestników do Gościa.

Wydarzenie było również okazją do promocji Centrum Usług Społecznych w Skawinie w środowisku. Uczestnicy spotkania autorskiego otrzymali materiały promocyjne, które przybliżyły ofertę placówki. Dodatkowo, każdy z uczestników został obdarowany specjalnymi opaskami odblaskowymi z logo CUS. Dzięki nim osoby praktykujące Nordic Walking będą bardziej widoczne wieczorem, co znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w trakcie uprawiania tej formy aktywności, zwłaszcza w warunkach słabego oświetlenia. To praktyczne i bezpieczne upominki, które podkreślają troskę o dobrostan uczestników nie tylko podczas imprezy, ale także w późniejszym czasie podczas codziennych spacerów czy treningów.

Wydarzenie było nie tylko doskonałą okazją do nauki nowej umiejętności, czy doskonalenia techniki, ale także do promowania aktywnego i zdrowego stylu życia, spotkania się z pasjonatami Nordic Walking, integracji różnych grup wiekowych i społecznych i dzielenia się wspólnym entuzjazmem i promowania wartości społecznych.

Centrum Usług Społecznych w Skawinie dziękuje Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie za współpracę przy organizacji tego potrzebnego społecznie wydarzenia, Aleksandrowi Wilanowskiemu za inspirujące i pełne pozytywnej energii spotkanie, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz Urzędowi Miasta i Gminy w Skawinie za wsparcie organizacyjne, a także wszystkim uczestnikom, którzy udowodnili, że w życiu liczy się pogoda ducha a nie pogoda na zewnątrz.

Link do filmu z wydarzenia

Galeria zdjęć:

 Foto. CUS w Skawinie, Gmina Skawina – Krzysztof Skrzybalski

Skip to content