Szkolenie „Funkcjonowanie dziecka z Centralnymi zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego- możliwości diagnostyczne i terapeutyczne”

Zespół Specjalistycznych Placówek Wspierania Edukacji w Skawinie – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna serdecznie zaprasza nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów SI i wszystkich zainteresowanych na szkolenie pt.: „Funkcjonowanie dziecka z Centralnymi zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego- możliwości diagnostyczne i terapeutyczne”, które poprowadzi pani Katarzyna Cygan- logopeda, surdologopeda, protetyk słuchu, koordynator projektu APD.

Szkolenie odbędzie się 17.11.2023 roku, o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 6 w Skawinie, z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Wincentego Witosa 4 w Skawinie.

Szkolenie jest bezpłatne, uczestnicy otrzymają certyfikat.

Osoby chętnie do wzięcia udziału w wydarzeniu, proszone są o wysyłanie maila z potwierdzeniem swojego udziału do dnia 15.11.2023 na adres mailowy: poradniaskawina@interia.pl

Skip to content