Za nami konferencja „DZIECI W NECIE – (NIE) BEZPIECZNA GRA”

19 października w pałacyku Sokół w Skawinie miała miejsce konferencja pn. „DZIECI W NECIE – (NIE) BEZPIECZNA GRA”, której celem było przybliżenie tematyki uzależnień od nowych technologii wśród dzieci i młodzieży oraz problematyki zagrożeń jakie niesie ze sobą powszechny dostęp do Internetu.  Organizatorami wydarzenia byli Centrum Usług Społecznych w Skawinie oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie. Konferencja została przeprowadzona w formie hybrydowej, stacjonarnie i online. Uczestnikami konferencji byli Dyrektorzy Placówek Edukacyjnych z terenu Gminy Skawina oraz z terenu Powiatu krakowskiego i Krakowa.

Tematy poruszane podczas konferencji:

– Uzależnienia Behawioralne 2.0 – Nałogowe Zachowania
– Pułapki Cyberświata – Jak zachęcić Młodzież do bezpiecznego korzystania z sieci
– Cyberprzemoc i inne zagrożenia płynące z Internetu
– Jak nie stracić samego siebie – nowe zagrożenia zdrowotne w obszarze uzależnień.

Patronat nad konferencją objął Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

Skip to content