Opieka wytchnieniowa dla dzieci/osób niepełnosprawnych do 24 roku życia ze spektrum autyzmu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Opieka wytchnieniowa jest realizowana poprzez zapewnienie niepełnosprawnemu dziecku/ osobie niepełnosprawnej ze spektrum autyzmu do 24 roku życia opieki na zorganizowanym turnusie odciążeniowym.

Opieka wytchnieniowa realizowana będzie w okresie od 19 czerwca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Zadanie to realizowane jest przez Fundację ,,Mój Sen” w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ul. Filarecka 17/2.

Wnioski o opiekę wytchnieniową są przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, a także za pomocą Poczty Polskiej. 

Wzór wniosku – TUTAJ

Adresatami programu są rodzice/ opiekunowie dzieci ze spektrum autyzmu, z orzeczeniem o   niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałej konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz rodzice/opiekunowie osób ze spektrum autyzmu ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 24 roku życia.

Turnusy organizowane są w formie dziennej od poniedziałku do piątku (6 godzin dziennie) w godz. 08:00 – 18:00.

Uczestnictwo niepełnosprawnego dziecka/osoby niepełnosprawnej ze spektrum autyzmu do 24 roku życia w turnusie dziennym jest bezpłatne.

Szczegóły na stronie: www.pcpr-powiat.krakow.pl w zakładce aktualności.

stopka CUS
Skip to content