Ogłoszenie sprzedaży końcowej paliwa stałego

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzona została nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, w związku z powyższym Gmina Skawina ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego w ilości 28,66 t węgla (19,22 t ekogroszku i 9,44 t orzecha), jednocześnie informując, że wydłuża termin sprzedaż węgla uprawnionym mieszkańcom do 31 lipca 2023 r. za cenę 1700 zł /t.

Podstawą zakupu będzie wniosek lub zaświadczenie z innej gminy złożone w Centrum Usług Społecznych w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 w terminie od 8 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. Zakup preferencyjny przysługuje mieszkańcom, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967)

Wnioski o zakup będą rozpatrywane przez Centrum Usług Społecznych w Skawinie w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Przy sprzedaży końcowej nie będzie limitów ilościowych dla jednego gospodarstwa domowego. Pracownicy CUS-u skontaktują się z Wnioskodawcą celem ustalenia terminu odbioru węgla.

Zał. 1. WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ

stopka CUS
Skip to content