Nabór wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych na 2023 rok

Uwaga!
Centrum Usług Społecznych w Skawinie informuje, że nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, został przedłużony i będzie trwał do 15 lutego 2023 r.

Uwaga!
Centrum Usług Społecznych w Skawinie informuje, iż  dystrybucją węgla po preferencyjnej cenie będzie zajmowała się firma Trans-Gaz ul. Przemysłowa 5 w Radziszowie. Opał będzie sprzedawany mieszkańcom w kwocie 1700 zł brutto za tonę.

Po otrzymaniu informacji (sms, email, telefon) o pozytywnej weryfikacji wniosku należy w terminie 3 dni roboczych dokonać wpłaty:

Dane do wpłaty: 
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
ul. Rynek 1, 32-050 Skawina
nr rachunku: 07 85910007 0310 0560 0013 1159
Tytuł przelewu: asortyment i ilość, imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy

Brak płatności w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z zakupu paliwa stałego po preferencyjnej cenie. 

Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13 prowadzi nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych od 12 stycznia do 15 lutego 2023 r.

Węgiel zgodnie z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 roku będą mogły kupić od samorządu osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Cena tony węgla wynosić będzie nie więcej niż 2 tysiące złotych brutto.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych można składać w następujący sposób:

pisemnie w Centrum Usług Społecznych w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 w godzinach pracy CUS.

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski będą podlegały weryfikacji.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych sprzedaż węgla podzielona jest na dwie transze:

I transza do 31 grudnia 2022 r.

II transza od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

W obu transzach można zakupić łącznie do 3 ton opału na 1 gospodarstwo domowe.

Należy uzupełnić i złożyć poniższy załącznik:

Zał. 1. WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA 2023 i RODO

Wniosek należy złożyć w Centrum Usług Społecznych w Skawinie, przy ul. Żwirki i Wigury 13.

Poniedziałek   8:00 – 17:00
Wtorek             7:30 – 15:30
Środa               7:30 – 15:30
Czwartek         7:30 – 15:30
Piątek              7:30 – 14:30

stopka CUS
Skip to content