Ankieta dla mieszkańców Gminy Skawina dotycząca potrzeb i potencjałów w zakresie usług społecznych

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Skawina,

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Norberta Rzepisko zapraszamy do wypełnienia ankiety, którą możecie Państwo również przesyłać rodzinie i/lub znajomym. Każde działanie i oddany głos to cegiełka do budowy lepszego systemu usług społecznych na terenie naszej Gminy, bowiem od dnia 1 stycznia 2023 r. Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie przekształca się w Centrum Usług Społecznych, świadczące usługi społeczne dla wszystkich mieszkańców. 

Dlaczego jest to ważne?

Centrum Usług Społecznych jest to innowacyjna instytucja służąca wszystkim mieszkańcom i mieszkankom Gminy Skawina w zakresie wspierania rodziny, promocji zdrowia, pomocy społecznej, aktywności obywatelskiej, kultury, ekologii oraz przeciwdziałania bezrobociu. Jej celem jest integrowanie i koordynowanie usług świadczonych przez różnych lokalnych usługodawców (publicznych i niepublicznych), którzy będą współpracować z centrum. Za pośrednictwem centrum nasza Gmina będzie miała możliwość realizowania już świadczonych usług społecznych oraz wprowadzania nowych (jako zadań własnych fakultatywnych), wynikających z programów usług społecznych). Podstawą do opracowania takich programów jest diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej przygotowywana w centrum raz na pięć lat, konsultowana z mieszkańcami i reprezentującymi ich organizacjami. Chcemy współtworzyć to miejsce razem z mieszkańcami, dlatego prosimy wszystkich o wyrażenie opinii i potrzeb właśnie za pomocą prezentowanej ankiety.

Dla kogo?

W badaniu ankietowym niezwykle ważne jest zaangażowanie samych mieszkańców naszej Gminy, w szczególności tych osób, które korzystają lub będą potencjalnie korzystać z usług społecznych. Głos każdego mieszkańca jest dla nas równie ważny. Udział mieszkańców pomoże odpowiedzieć na pytania: Jaki jest obecny stan świadczonych usług w Gminie? Jakie są potrzeby społeczne mieszkańców, ich oczekiwania, nadzieje i obawy związane ze zmianami w systemie usług społecznych? Jaki jest potencjał społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych? Jakie rozwiązania należy wprowadzić? Jakie pomysły mieszkańców na działania można będzie zrealizować w ramach zmian w systemie usług społecznych?

Jak wziąć udział w ankiecie?

Przygotowano wersję online ankiety: LINK

Dziękujemy za udział w badaniu.

Skip to content