Rozpoczynamy realizację Programu pn.„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gmina Skawina – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, rozpoczyna realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

 Na realizację Programu w roku 2022 r. Gmina Skawina  otrzymała 610 011,00 zł, całkowita wartość wynosi 610 011,00 zł,

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego w roku 2022 w ramach Programu wsparciem zostanie objętych 20 osób niepełnosprawnych.

W dniu 19 maja 2022 roku Gmina Skawina reprezentowana przez Panią Joannę Rudek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie,
ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina  podpisała umowę z Krakowską Platformą
Doradczo – Szkoleniową  reprezentowaną przez Pana  Łukasza Olszak na świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”  finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Więcej informacji na temat Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”  można znaleźć  TUTAJ

Osoby chętne do udziału w Programie prosimy o kontakt z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skawinie.

Skip to content