Grupy Anonimowych Alkoholików w gminie Skawina

W dniu 16 marca 2022 r. w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie odbył się inauguracyjny miting Grupy Anonimowych Alkoholików „Haller”. Nowo utworzona grupa jest już drugą Wspólnotą Anonimowych Alkoholików działającą na terenie gminy Skawina, które stanowią istotny element ruchu trzeźwościowego i integracji społecznej w gminie.

Przypomnijmy, Grupy Anonimowych Alkoholików są grupą  mężczyzn i kobiet,  którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Podstawowym celem wspólnoty jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Wspólnota Anonimowych Alkoholików powstała w 1935 roku w USA skąd rozrosła się i dotarła do wielu krajów świata. W Polsce pierwsza Grupa AA powstała w 1957 roku. Do Skawiny Wspólnota AA dotarła w 1996 r. Od 26 lat działa w Skawinie Grupa AA „AQUA VITA,” gdzie anonimowi alkoholicy ze Skawiny i nie tylko, nieprzerwanie, regularnie spotykają raz w tygodniu na mityngach. Owocem dotychczasowej skawińskiej wspólnoty jest utworzona w 2022 roku kolejna Grupa Anonimowych Alkoholików „Haller” .

Założycielom i członkom grup życzymy, aby trwali w swoich postanowieniach i realizowali zamierzone cele w dobrym zdrowiu przez kolejne lata, dziękując jednoczenie za zaangażowanie w rozwój trzeźwego modelu życia w środowisku lokalnym. Niech niezachwiana postawa będzie dla innych światłem i nadzieją oraz przykładem godnym naśladowania. Życzymy również wszelkiej pomyślności, pogody Ducha i wytrwałości w trzeźwości!


Spotkania grup odbywają się wg harmonogramu:


GRUPA AA „AQUA VITA
 – każdy poniedziałek od godz. 18:00 – 19:30, przy czym:

  • na mityngi odbywające się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, może przyjść każdy, kto doświadcza problemów związanych z alkoholem i dołączyć do uczestników spotkania (np. członek rodziny, współuzależniony i każdy, kto chce się dowiedzieć o chorobie alkoholowej, bądź o Wspólnocie);
  • w pozostałe poniedziałki miesiąca w mityngach zamkniętych może uczestniczyć każda osoba mająca problem z alkoholem.

Miejsce spotkań: Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17 – aktualnie (do odwołania) spotkania odbywają się  budynku Klubu Środowiskowego przy ul. Szkolnej 1 w Skawinie.


GRUPA AA „HALLER”
 – każda środa w godz. 18.00 – 19.30, przy czym:

  • mitingi spikerskie – odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca;
  • mitingi otwarte – odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca – także dla osób nie będących alkoholikami, których bliscy nadużywają alkoholu, bądź chcą dowiedzieć się coś więcej o Wspólnocie.

Miejsce spotkań: Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie przy ul. Szkolnej 4.

Kontakt: adres e-mailowy: grupahalleraa@protonmail.com


Źródło: CWR

Skip to content