CWR prowadzi nabór do III edycji „Grupy Wstępnej edukacyjno- motywacyjnej” dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz zagrożonych uzależnieniem

Jeżeli nadużywasz alkoholu, czy innych substancji psychoaktywnych, masz poczucie, że przekraczasz granice, ponosisz szkody osobiste, jak i Twoje najbliższe otoczenie, nie wiesz jak z tego wyjść? Centrum Wspierania Rodziny zaprasza do udziału w III edycji Programu „Grupa wstępna edukacyjno – motywacyjna” dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz zagrożonych uzależnieniem.

Głównym celem programu jest: pomoc osobom uzależnionym bądź zagrożonym uzależnieniem, które chcą:

 • zrozumieć swoją chorobę
 • dać sobie pomóc
 • uwierzyć w siebie
 • wyjść z nałogu
 • zmienić swoje życie                                                                    

Adresatami grupy są:

 • osoby pełnoletnie (kobiety i mężczyźni), które dobrowolnie zgłaszają się do programu,
 • osoby kierowane przez różne instytucje jak np. GKRPA, MGOPS, Sąd czy kuratorów i wykazują przynajmniej minimum motywacji do zmiany,
 • osoby zamieszkujące na terenie gminy Skawina
 • dalszymi wskazaniami do programu są następujące kryteria: alkohol bądź narkotyki jako najważniejszy problem, minimalny wiek wynoszący 18 lat, przynajmniej przeciętne zdolności intelektualne, wystarczające umiejętności interpersonalne


Miejsce:
 Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina

Termin III edycji: 27.01.2022 r. – 14.04.2022 r. (czwartki godz. 16.00 – 20.00 (przy czym w godz. 16.00 – 19.00 odbywają się sesje grupowe, 19.00 – 20.00 konsultacje indywidualne). 

Kwalifikacja do uczestnictwa poprzedzona jest konsultacją indywidualną z terapeutą uzależnień.

Więcej informacji na temat Programu:

 • pod nr telefonu 12 276 34 10 lub osobiście w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie Ks. J. Popiełuszki 17 w godz. 10.00 do 20.00
 • lub wtorek w godz. od 12.00 do 20.00 pod numerem telefonu 506 313 707.


Udział w programie jest bezpłatny. 
Program finansowany jest ze środków gminy Skawina w  ramach  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Źródło: CWR

Skip to content