Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze : Specjalista ds. Zarządzania Informacją w Centrum Wsparcia Opiekunów osoby niesamodzielnej – 1 etat w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie

W dniu 12 listopada 2021 r. Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 1282 ) ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. Zarządzania Informacją w Centrum Wsparcia Opiekunów osoby niesamodzielnej – 1 etat w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie

Termin składania ofert upłynął w dniu 26 listopada 2021 r.

W terminie aplikacje złożyły trzy osoby:

1) Pani Anna Majdzik

2) Pani Sylwia Żmuda

3) Pani Beata Żarnowska

Komisja rekrutacyjna po przeanalizowaniu aplikacji Kandydatek orzekła, iż nabór nie został rozstrzygnięty ponieważ żadna Kandydatka nie złożyła kompletu dokumentów określonych w naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 12 listopada 2021.

Na tym protokół zakończono i podpisano przez członków Komisji.

Skawina, dnia 3 grudnia 2021 r

Joanna Rudek

Przewodnicząca Komisji

Aneta Fladerer

Członek Komisji

Barbara Kuglin

Członek i sekretarz Komisji

Skip to content