To już pewne. 3 listopada zostaną zamknięte dwa fragmenty ul. Krakowskiej, a sytuacja na drogach w Skawinie ulegnie znacznej zmianie. Wykonawcy już uzyskali wszystkie niezbędne opinie i pozwolenia oraz została wydana zgoda na wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

Równolegle będą prowadzone dwie inwestycje:

 • budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu ulic: Skotnickiej i Krakowskiej z Drogą Krajową nr 44 – obwodnicą Skawiny. 
 • budowa dwóch rond na ul. Krakowskiej. Pierwsze powstanie na skrzyżowaniu z ul. Popiełuszki, a drugie przy wjeździe na parking przy cmentarzu parafialnym.

Przypominamy, że obie inwestycje nie są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie. Prywatny wykonawca zajmuje się budową rond przy cmentarzu, natomiast za rondo przy obwodnicy odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zostaną zamknięte dwa fragmenty ul. Krakowskiej, a ruch będzie prowadzony objazdami:

 • odcinek ul. Krakowskiej od ul. Lipowej do skrzyżowania z obwodnicą i ul. Skotnicką
  • objazd: ul. Torowa – Przemysłowa – Chmielka – obwodnica Skawiny
 • fragment ul. Krakowskiej na skrzyżowaniu z ul. Popiełuszki
  • objazd: ul. Niepodległości – Kolejowa – Jagielnia
  • w przypadku ul. Jagielnia objazd został wyznaczony wyłącznie na odcinku od wyjazdu spod wiaduktu do włączenia się w ul. Krakowską (dot. kierowców jadących w kierunku Krakowa na obwodnicę)
  • ul. Łanowa będąca przedłużeniem ul. Jagielnia w związku z budową kanalizacji jest częściowo nieprzejezdna, a dojazd jest zapewniony tylko dla mieszkańców


Utrudnienia nie dotyczą komunikacji miejskiej, która przez cały czas będzie kursowała po stałych trasach.
To był wymóg konieczny, który został przedstawiony przez UMiG wykonawcom obu inwestycji. Dzięki temu komunikacją miejską będzie można dotrzeć do Krakowa znacznie szybciej niż dotychczas. Autobus nie będzie stał w korkach i stanie się w tym czasie najszybszym środkiem lokomocji. Zmianie mogą ulec godziny odjazdów autobusów. Jeżeli pojawi się nowy rozkład jazdy, niezwłocznie zostanie opublikowany.

Nowe ronda poprawią sytuację na drogach
Na czas prowadzonych prac wszystkich kierowców czekają utrudnienia, ale po zrealizowaniu inwestycji, przejazd ul. Krakowską stanie się płynniejszy. Rondo turbinowe na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z obwodnicą Skawiny poprawi sytuację na granicy z Krakowem, choć nie rozwiąże wszystkich problemów, dopóki podobna inwestycja nie powstanie po stronie Krakowa. Apelowali o to skawińscy Radni już w lipcu (link TUTAJ). Nowe rondo na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Popiełuszki zastąpi sygnalizację świetlną, co usprawni przejazd i sprawi, że ruch będzie bardziej płynny.