Diagnoza lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Szanowni Państwo

W związku z opracowaniem diagnozy lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej w/w obszaru.

Ankieta ma charakter anonimowy, a jego wyniki będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów opracowania diagnozy i rekomendacji do dalszych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Link do ankiety dla mieszakńców

https://forms.gle/5r8RrUjyvHgc7WwF9

Link umożliwiający wypełnienie ankiety będzie aktywny do dnia 17.09 2021r.

Skip to content