Zaproszenie do uczestnictwa w Szkole dla Rodziców

„ Szkoła dla Rodziców – Wsparcie i Rozwój”

W dniu 10 czerwca 2021 roku rozpoczęliśmy zajęcia w ramach „Szkoły dla Rodziców”.

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie
w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

„Szkoła dla Rodziców” organizowana jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie przy współpracy z Ośrodkiem Psychoterapii i Wsparcia Rodziny Ewa Baczyńska, os. Złotej Jesieni 15B, Kraków w ramach działań profilaktycznych Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Skawina na lata 2018-2022 oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Skawina na lata 2019-2021

Program obejmuje cykl 10 spotkań ( 2 x w tygodniu) w okresie od 10.06.2021r. do 24.07.2021r

Warsztaty poprowadzi : Pani Agnieszka Ziętarska mgr pedagogiki, trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” cz. I, cz. II, trener programu Szkoleniowego „Rodzina”, kurator w Sądzie Rejonowym w sprawach rodzinnych i nieletnich.

 
 

 

 

Skip to content