Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – 2022 rok

Gmina Skawina na podstawie Umowy nr 159/OPS/2022 zawartej ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.
Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 wyżej cytowanej ustawy. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Wartość zadania
Planowany w 2022 roku koszt realizacji zadania w Gminie Skawina:
– wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 279 706,00 zł.
– środki własne gminy – 3 233 808,00 zł.
– całkowity koszt zadania – 3 513 514,00 zł.

stopka CUS
Skip to content