Aktualności 2021

31-12-2021

Dodatek osłonowy – świadczenie od 01.01.2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

29-12-2021

UWAGA! Zmieniają się zasady wypłat świadczenia wychowawczego 500+

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r., wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) należy składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski te mogą być składane tylko w formie elektronicznej. Informujemy również, że od 1 lutego 2022 r., ZUS zacznie przyjmować wnioski (o świadczenie wychowawcze 500+) na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 (tj. od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 r.)

29-12-2021

Harmonogram wypłat gotówkowych świadczeń z pomocy społecznej w 2022 r.

Harmonogram zawiera przewidywane terminy wypłat gotówkowych świadczeń z pomocy społecznej w 2022 r. Świadczenia realizowane są w Krakowskim Banku Spółdzielczym oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1. Wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego będą realizowane w miarę otrzymywania z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych.

27-12-2021

OGŁOSZENIE O DNIU WOLNYM 07.01.2022 r.

Uprzejmie informujemy, iż na mocy Zarządzenia 20/2021 Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie z dnia 15.12.2021 r.Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie będzie nieczynny 7 stycznia 2022 r. (piątek) w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022r. (Nowy Rok).

19-11-2021

Kampania „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie wspólnie z Komisariatem Policji
w Skawinie oraz Sądem Rejonowym w Wieliczce I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich włącza się wmiędzynarodową kampanię…

15-11-2021

Za nami konferencja „DZIĘKI POMOCY ŻYJEMY BEZ PRZEMOCY”

3 listopada br. w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie odbyła się Konferencja realizowana w ramach projektu „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy” współfinansowanego z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego 2021 – Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

02-11-2021

OGŁOSZENIE O DNIU WOLNYM 24.12.2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż na mocy Zarządzenia 13/2021 Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie z dnia 29.09.2021 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie będzie nieczynny 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.(Boże Narodzenie).

02-11-2021

Ważne! Od 3 listopada zamknięcie ul. Krakowskiej

To już pewne. 3 listopada zostaną zamknięte dwa fragmenty ul. Krakowskiej, a sytuacja na drogach w Skawinie ulegnie znacznej zmianie. Wykonawcy już uzyskali wszystkie niezbędne opinie i pozwolenia oraz została wydana zgoda na wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

08-09-2021

Informacja dotycząca świadczenia Dobry Start (300+)

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie informuje, że realizacją programu „Dobry Start”, tj. udzielaniem informacji, przyjmowaniem wniosków i przyznawaniem świadczenia 300+ na rok szkolny 2021/2022 będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

08-09-2021

Informacja dla rodzin, które chcą wspierać i pomagać tym rodzinom, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli Rodziny Wspierającej

08-09-2021

Program Wspieraj Seniora

Gmina Skawina wraz z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skawinie przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”, program finansowany jest ze środków otrzymanych od Wojewody i środków własnych gminy.

stopka CUS
Skip to content