Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Centrum Usług Społecznych w Skawinie przypomina, że 6 września 2023 roku weszły w życie przepisy tworzące Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Fundusz ten zapewnia prosty i szybki tryb uzyskania rekompensaty finansowej dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta
o świadczenie mogą ubiegać się członkowie jego rodziny.

Fundusz Kompensacyjny obejmuje zdarzenia, które miały miejsce po wejściu w życie ustawy, a także zdarzenia wcześniejsze, pod warunkiem że pacjent dowiedział się o szkodzie nie wcześniej niż 6 września 2023 roku. Wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta można złożyć w ciągu roku od uzyskania informacji o zdarzeniu, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od daty zdarzenia.

Dla uzyskania szczegółowych informacji i złożenia wniosku, zainteresowane osoby mogą odwiedzić stronę internetową Funduszu lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 800 190 590 lub na stronie internetowej pod linkiem – TUTAJ 

stopka CUS
Skip to content