Opieka wytchnieniowa

Centrum Usług Społecznych w Skawinie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnego wsparcia dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
• Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
• Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm.).

Opieka wytchnieniowa to wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością.
Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Opieka wytchnieniowa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Dlaczego warto?
• Możliwość odpoczynku i regeneracji sił.
• Profesjonalna opieka nad osobami niesamodzielnymi.
• Czas na załatwienie spraw osobistych.

Szczegółowe informacje dostępne są w Centrum Usług Społecznych w Skawinie ul. Ks. J. Popiełuszki 17 lub pod numerem telefonu 12 276 34 10.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej formy wsparcia.

stopka CUS
Skip to content