Informcja o naborach w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Informacja o ogłoszonych naborach i możliwości zatrudnienia osób w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na stanowiskach:

1)     inspektor wojewódzki do o spraw nadzoru i kontroli, w Oddziale do Spraw Nadzoru w Pomocy Społecznej w Zakresie Zadań Gminy, w Wydziale Polityki Społecznej – 1 osoba,

2)     inspektor wojewódzki do spraw kontroli z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w Oddziale do Spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, w Wydziale Polityki Społecznej – 2 osoby,

3)     inspektor wojewódzki do spraw nadzoru merytoryczno-finansowego oraz analiz, w Oddziale do Spraw Budżetu Polityki Społecznej, w Wydziale Polityki Społecznej – 2 osoby.

Łącznie nabory dotyczą 5 stanowisk pracy, termin na składanie dokumentów upływa 12 maja 2023 r.

Ogłoszenia o ww. naborach, są dostępne na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:
https://nabory.kprm.gov.pl/malopolskie/krakow/inspektor-wojewodzki,119511,v7

https://nabory.kprm.gov.pl/malopolskie/krakow/inspektor-wojewodzki,119506,v7

https://nabory.kprm.gov.pl/malopolskie/krakow/inspektor-wojewodzki,119821,v7

https://nabory.kprm.gov.pl/malopolskie/krakow/inspektor-wojewodzki,119822,v7

stopka CUS
Skip to content