CUS w Skawinie w ramach działań edukacyjno-profilaktycznych realizuje Superwizję w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Superwizja daje możliwość przyjrzenia się pracy własnej oraz poszerzenia perspektyw poprzez wymianę doświadczeń z innymi osobami zajmującymi się tymi samymi zagadnieniami. Dzieląc się swoimi zarówno sukcesami jak i dylematami, wątpliwościami lub trudnymi sytuacjami
 z codziennego życia zawodowego każdy uczestnik superwizji będzie mógł otrzymać wsparcie oraz informacje zwrotne, które pozwolą na zwiększenie efektywności i komfortu pracy.
Udział w superwizji przyczyni się również do zwiększenia „higieny pracy”, co pozwoli na zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego i pomoże zadbać o siebie w taki sposób, aby praca
 z rodzinami uwikłanymi w przemoc była bardziej skuteczna.

Spotkania służą   m.in.:

– omówieniu sukcesów i wyłonieniu tzw. dobrych praktyk jako „banku pomysłów” dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

– dzieleniu się wątpliwościami i napotkanymi trudnościami oraz wypracowaniu konstruktywnych rozwiązań dla problemów pojawiających się podczas pracy z rodzinami uwikłanymi w przemoc

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie  na terenie Gminy Skawina.

Prowadząca  superwizję:  Beata Dąbrowska – psycholog, socjolog, pracownik socjalny, psychoterapeuta, certyfikowany superwizor pracy socjalnej, superwizor Wideotreningu Komunikacji. Autorka i współautorka kilkunastu wydawnictw i artykułów z zakresu pracy socjalnej, superwizji, psychologii i psychoterapii. Prelegent, moderator i uczestnik kilkudziesięciu konferencji krajowych i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenia Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej.

stopka CUS
Skip to content