Ankieta - badanie dotyczące oceny skali przemocy na terenie Gminy Skawina

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z CWR oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia w Urzędzie Gminy Skawina realizuje projekt pn. „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy”- edycja II. Projekt jest  finansowany z dotacji budżetu państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na rok 2022.

Jednym z zadań realizowanych w projekcie jest przeprowadzenie badania dotyczącego oceny skali przemocy na terenie Gminy Skawina. 

Badanie ma charakter anonimowy, a jego wyniki będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów opracowania diagnozy i rekomendacji do dalszych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy na terenie gminy Skawina.

Prosimy o uzupełnienie Ankiety:

Ankieta dla mężczyzn

Ankieta dla kobiet

Ankieta dla seniorów

Ankieta dla osób z niepełnosprawnościami

Просимо Вас пройти анонімне опитування, метою якого є розробка оцінки проблеми насильства та діагностування місцевих потреб у сфері протидії домашньому насильству у гміні Скавіна.

Анкета-опитування жителів. Ankieta dla kobiet i mężczyzn w języku ukraińskim


Skip to content