Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie

Specjalista ds. zarządzania informacją w Centrum Wsparcia Opiekunów osoby niesamodzielnej  –  1 wolny etat.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko Specjalista ds. zarządzania informacją w Centrum Wsparcia Opiekunów osoby niesamodzielnej nie została zatrudniona żadna osoba.

Nabór nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert.

Skip to content