Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. Zarządzania Informacją w Centrum Wsparcia Opiekunów osoby niesamodzielnej – 1 etat w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie

W dniu 04 października 2021 r. Dyrektor Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1282) ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. Zarządzania Informacją w Centrum Wsparcia Opiekunów osoby niesamodzielnej1 etat w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie

Termin składania ofert upłynął w dniu 29 października 2021r.

W terminie aplikacje złożyło dziewięć osób:

1) Pani Katarzyna Lorida-Maślanka

2) Pani Anna Lembas

3) Pani Karolina Bogdali

4) Pani Dominika Korab

5) Pani Katarzyna Mucha

6) Pani Małgorzata Jaworska

7) Pani Gabriela Szabucka

8) Pani Ewa Bochenek

9) Pani Anna Kuciel

Komisja rekrutacyjna po przeanalizowaniu aplikacji Kandydatów orzekła, iż wymogi niezbędne spełniają oraz wymagane dokumenty złożyły:

1) Pani Katarzyna Lorida-Maślanka

2) Pani Anna Lembas

3) Pani Karolina Bogdali

4) Pani Dominika Korab

5) Pani Katarzyna Mucha

W związku z powyższym wyżej wymienione Kandydatki zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną na dzień 05 listopada 2021r.

W dniu 05 listopada 2021r. Komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi Kandydatkami: Panią Katarzyną Lorida-Maślanka, Panią Anną Lembas, Panią Karoliną Bogdali, Panią Dominiką Korab, Panią Katarzyną Mucha.

Komisja po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych polegających na zadaniu Kandydatkom kilku jednakowych pytań, uznała, że największą wiedzą merytoryczną wykazała się Pani Katarzyna Mucha, która odpowiedziała prawidłowo na wszystkie zadane pytania.

W związku z powyższym Komisja wskazała do zatrudnienia Panią Katarzynę Mucha

Na tym protokół zakończono i podpisano przez członków Komisji.

Skawina, dnia 05 listopada 2021r.

Joanna Rudek

Przewodnicząca Komisji

Aneta Fladerer

Członek Komisji

Barbara Kuglin

Członek i sekretarz Komisji

Skip to content