Informacja dotycząca przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja dotycząca przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. Zarządzania Informacją w Centrum Wsparcia Opiekunów osoby niesamodzielnej – 1 etat w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie

W związku z przeprowadzonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. Zarządzania Informacją w Centrum Wsparcia Opiekunów osoby niesamodzielnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie informujemy, że z powodu braku możliwości podjęcia pracy przez kandydatkę wyłonioną podczas trwania konkursu i wskazaną przez Komisję do zatrudnienia na w/w stanowisku konkurs pozostał nierozstrzygnięty.

Skawina, dnia 09 listopada 2021

Joanna Rudek
Przewodnicząca Komisji

Aneta Fladerer
Członek Komisji

Barbara Kuglin
Członek i sekretarz Komisji

Skip to content